21 januari Herman Heinsbroek groot interview Quote

Herman Heinsbroek groot interview in de Quote

Recensie: het literaire debuut van Herman Heinsbroek (+ win een gesigneerd exemplaar)

FullSizeRenderFullSizeRender_2 FullSizeRender_3 Herman Heinsbroek ging de boeken in als geslaagd zakenman en mislukt minister. Nu wil de nummer 73 van de Quote 500 naam maken als thrillerauteur. Wij lazen alvast zijn debuut Riskant Spel.

Ben Zandstra is een gevierd mediatycoon die samen met zijn dochter Maya in de klauwen van een door idealistische motieven gedreven, maar evenzogoed gewetenloze ontvoerder valt. Het duo wordt opgesloten in een kille kelder. In zo’n situatie zou paniek zich van ons meester maken. En zodra we de kans hadden zouden we in elk geval kijken of het luik misschien open te beuken valt. Zo niet de familie Zandstra. Die vindt uiteindelijk zelfs de rust om dutjes te doen. En de tijd dat het tweetal wakker is gebruikt het vooraleerst om dichter tot elkaar te komen. Er wordt gesproken over de liefde, over de last van het bezit van een fortuin, de ridicuul hoge erfbelasting in ons land en de wereld om ons heen. Een passage:

 

‘Eigenlijk zeg je dus ook dat een socialist per definitie geen beter mens is dan een kapitalist, zoals de socialist zelf graag beweert’.

‘Zo zou je het ook kunnen zeggen, Maya. Ze zijn allemaal met zichzelf bezig. Het is één pot nat. Het veelpartijensysteem dat we in Nederland hebben is naar mijn mening nog het minst slecht. Ze moeten altijd allemaal met elkaar samenwerken, ze houden elkaar continu in de gaten. En daarboven zweven de media die er als een bok op de haverkist op zitten. Daarom ben ik ook geen voorstander van een hoge kiesdrempel, zoals je die hebt in Duitsland of Frankrijk. Dan krijg je veel te weinig partijen, en die kunnen weer veel te veel macht naar zich toe trekken. Frankrijk heeft nu bijvoorbeeld dat probleem. Dat land zit vijf jaar lang met een uitermate zwakke socialistische president opgezadeld die de ene rampmaatregel na de andere afkondigt zonder dat hij enige weerstand ontmoet.’

Natuurlijk is het interessant als Heinsbroek de toestand van de wereld beschouwt (iets waar wij in het aankomende nummer van Quote dan ook acht pagina’s de ruimte voor nemen), maar als onderdeel van een thriller leidt het nogal af. Aan de andere kant waren we ook wel weer benieuwd hoe het verhaal af zou lopen. Een beetje als een nachtkaars voor ons gevoel. Hadden wij de eindredactie gevoerd, dan hadden de laatste vijf pagina’s het niet overleefd. Maar wat we daarvoor lazen is voor een debutant zeker niet slecht. Laten we het zo zeggen: zijn kwaliteiten als schrijver liggen wat ons betreft qua niveau in tussen die van Heinsbroek de zakenman en Heinsbroek de politicus.

Nieuwsgierig geworden? Dat treft. Riskant Spel ligt vanaf morgen in de winkel. Nog leuker: wij mogen enkele gesigneerde exemplaren uitdelen. Interesse? Stuur dan een mail met uw adres naar: quote@quotenet.nl.

.